Kneppe · Jørgen Leth (2000)

Kneppe · Jørgen Leth (2000)

29.00

Jørgen Leth (f. 1937) – journalist, filminstruktør, dokumentarist, cykelaficionado og lyriker. Måske først og fremmest og allermest lyriker. Hos Leth er sproget og sprogets poesi således altid med på arbejde – uanset hvor nøgternt og registrerende han beskriver og bearbejder virkeligheden i film, dokumentar og tekst. Men bevægelsen og påvirkningen går også den anden vej, for lige som poesien udgør en potent kraft i alt, hvad Leth har skabt, så kan også hans journalistiske og filmiske blik på virkeligheden tydeligt aflæses i de mange poetiske værker fra hans hånd. Netop en dokumentarisk optagethed af overraskende og uventede ”almindeligheder” er Leths særkende som digter, hvorfor han som lyriker måske bedst lader sig karakterisere som antropologisk æstetiker.

Quantity:
Læg i kurv